Under de senaste 20 åren har våra konsulter och ingenjörer framgångsrikt utvecklat och genomfört många projekt. På förfrågan följer SES våra projektpartner under hela projektutvecklingen eller i delområden som

• projektbedömning och genomförbarhet

• karakterisering av energikällorna

• ekonomi och platsval

• process val

• skapande och utveckling av finansieringskoncept eller finansieringsmodeller

• förberedelser och närvarande vid möten med potentiella finansiärer

• byggnadsfasen

• idrifttagning

• anläggningsdrift

• anläggningsoptimering

• optimalt utnyttjande av de resulterande fasta, flytande och gasformiga energikällorna.

 

Lita på SES kompetens och många års erfarenhet inom hållbar energiproduktion från biomassa och organiska rester.