Sustainable Energy Systems är ett svenskt företag inom hållbar energiproduktion från kolhaltiga energikällor. SES konsulter och ingenjörer har många års erfarenhet, kompetens och omfattande kunskaper inom segmenten

• förgasning,

• pyrolyse och

generera biogas

från biomassa och organiska rester för produktion av bränslen för mobila och stationära applikationer.

Som ett oberoende konsult- och ingenjörsföretag fokuserar SES på våra kunders behov och deras specifika krav. Förutom den klassiska anläggningsoperatören inkluderar vår kundkrets energileverantörer, kommuner, kommunala verktyg, projektutvecklare och återvinningsföretag samt klienter från uppströms och nedströms sektorer som investerare, banker, leasingföretag och försäkringsbolag.

På grundval av begreppet idé eller befintliga materialflöden stöder SES våra kunder i projektutveckling och val av lämpliga processer för hållbar energiproduktion för

• el, värme, kyla,

• väte och metan också

• bränslen för förbränningsmotorer och e-mobilitet.

 

Oberoende rådgivning samt utveckling av individuella och kreativa koncept garanterar SES kunder optimala lösningar för effektiv drift.